Pomiary Termowizyjne Infrastruktury Elektrycznej

Oferowana przez firmę EST Energy usługa badań termowizyjnych infrastruktury elektrycznej jest skutecznym narzędziem do sprawdzenia poprawności działania pracującego osprzętu w rozdzielni elektrycznej. Zaletą badań termowizyjnych jest możliwość przeprowadzenia testów i badań podczas normalnej pracy. Badanie polega na pomiarach przyrostu temperatury poszczególnych złącz, przewodów zasilających oraz aparatów elektrycznych zainstalowanych w rozdzielni. Dzięki przeprowadzeniu analizy termowizyjnej można dowiedzieć się o potencjalnych awariach i zagrożeniach jakie mogą wystąpić np. w postaci pożaru.

Największymi zaletami wykonywania analizy termowizyjnej infrastruktury elektrycznej są:

  • Kontrola przeciążenia aparatów i przewodów
  • Przegląd techniczny infrastruktury
  • Wczesna lokalizacja potencjalnych punktów awarii
  • Ocena prawidłowości pracy badanego elementu
  • Sprawdzenie czy badany element nie jest przeciążony
  • Lokalizacja usterek

W obecnych czasach przeglądy termowizyjne są standardowymi rekomendacjami podczas co rocznych przeglądów infrastruktury technicznej w obiektach. Ponadto niemal każde towarzystwo ubezpieczeniowe wymaga od swoich klientów takich badań oraz raportu. Każdy raport powinien spełniać normę PN-EN ISO-IEC 17025.

Ogólne warunki zamówienia RODO