Serwis

Profesjonalna obsługa techniczna

Serwis EST Energy obejmuje szeroki zakres obsługi infrastruktury technicznej związany z obsługą bieżącą, konserwacją, przeglądami, remontami i naprawami, modernizacją i modyfikacjami eksploatowanego sprzętu w pełnym zakresie mocy. EST Energy zapewnia użytkownikowi profesjonalną, szybką i pełną obsługę serwisową na terenie całego kraju w całym okresie jego użytkowania (gwarancyjnym i pogwarancyjnym) łącznie z dostawami pełnego zestawu podzespołów, części i elementów, niezbędnych do normalnej eksploatacji i ewentualnej rozbudowy.

Zapewnienie najwyższego poziomu usług serwisowych umożliwia nam własny potencjał inżynierski i techniczny (przyrządy pomiarowe, magazyn części zamiennych). Utrzymanie zakładanego poziomu niezawodności zainstalowanych systemów w dłuższym okresie ich pracy umożliwia systematyczny program konserwacyjny zgodny z zaleceniami producentów, który gwarantuje maksymalizację niezawodności pracy urządzeń. Gwarancją szybkiej i profesjonalnej reakcji serwisowej są nasi partnerzy serwisowi na terenie kraju wspierani przez inżynierów dyżurnych.

Program serwisowy obejmuje:

  • Testy obiektowej infrastruktury technicznej pod obciążeniem;
  • Zdalny monitoring zainstalowanych systemów;
  • Okresowe przeglądy profilaktyczne;
  • Krótkie czasy reakcji serwisowych i napraw w przypadkach awaryjnych;
  • Utrzymywanie magazynu części zamiennych;
  • Wymiana materiałów eksploatacyjnych;
  • Wsparcie techniczne inżynierów dyżurnych w systemie ciągłym (24 x 7);
  • Szkolenia techniczne.
Ogólne warunki zamówienia RODO