Infrastruktura techniczna

Rozwój technologiczny przynosi coraz większe uzależnienie życia codziennego i biznesu od źródeł energii. Dystrybucji energii elektrycznej towarzyszy wiele czynników zakłóceniowych, które stanowią problem w funkcjonowaniu ważnych i wrażliwych odbiorów. Pomimo ciągłej poprawy jakości dostarczanej przez operatorów energii większość problemów związanych z błędami przetwarzania danych w IT lub awariami procesów technologicznych jest spowodowana negatywnymi zjawiskami występującymi w sieci elektroenergetycznej. Tego rodzaju zjawiska powodują niekontrolowane wyłączenie z pracy urządzeń lub są przyczyną błędów w funkcjonowaniu procesów. W gospodarce, przy stale rosnących wymaganiach klientów i wzrastającej konkurencyjności, podstawowym czynnikiem staje się ograniczenie strat w działalności produkcyjnej i świadczeniu usług. Statystycznie najczęstszą przyczyną strat jest nieprawidłowe działanie elementów infrastruktury technicznej (zasilanie lub chłodzenie).

Zapewnienie ciągłego, niezawodnego zasilania o właściwych, stabilnych parametrach, wolnego od wszelkich zakłóceń, jest problemem dla praktycznie wszystkich obszarów działalności. Dotyczy to w szczególności funkcjonowania systemów:

 • przetwarzania danych (IT) i telekomunikacji,
 • operacji finansowych;
 • bezpieczeństwa i obrony;
 • przemysłowych wymagających stałej kontroli i sterowania;
 • nadzorczych w produkcji i dystrybucji energii;
 • rejestracji procesów handlowych i automatyzacji logistyki;
 • w ochronie zdrowia;
 • w dziedzinie naukowo - badawczej.

Dla prawidłowego działania, wszystkie te systemy wymagają gwarantowanego zasilania energią elektryczną (prądem przemiennym lub stałym), a w wielu aplikacjach również chłodzenia.

Dla zagwarantowania prawidłowego działania sprzętu, systemów ITC, procesów przemysłowych bądź całych obiektów wdrażane są systemy, których zadaniem jest precyzyjna dystrybucja, przetwarzanie, magazynowanie i zarządzanie energią. Systemy te zapewniają stabilność procesów lub wzrost niezawodności funkcjonowania podstawowego biznesu klienta. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie ciągłości dostarczania energii do urządzeń odbiorczych niezależnie od zakłóceń bądź awarii po stronie źródła zasilającego. Wybór systemu zabezpieczenia zależy od stopnia złożoności układu, oczekiwanego poziomu ochrony w funkcji do potencjalnych strat spowodowanych jego brakiem. Zadaniem naszej firmy jest przygotowanie możliwych konfiguracji technicznych, sprawne wdrożenie przyjętej koncepcji, przeszkolenie obsługi i stała ochrona techniczna (serwis). EST Energy będąc od wielu lat czołowym integratorem systemów posiada w swojej ofercie różnorodne i sprawdzone rozwiązania techniczne, które mogą być zastosowane do większości aplikacji. Rozbudowane portfolio produktowe pozwala nam na przygotowanie optymalnych konfiguracji, które z jednej strony spełniają wymagania techniczne, a z drugiej uwzględniają wysokość budżetu przeznaczonego na realizację danego projektu.

 1. stacja transformatorowa, rozdzielnia SN,
 2. kompensacja mocy biernej lub filtry aktywne
 3. agregat prądotwórczy lub UPS dynamiczny (DRUPS),
 4. rozdzielnia główna, analizatory sieci, układ SZR, magazyn energii,
 5. system UPS z redundancją (n + 1),
 6. rozdzielnie napięć gwarantowanych (PDU),
 7. systemy niskoprądowe (dostęp, bezpieczeństwo, ppoż.),
 8. okablowanie elektryczne (kablowe lub szynowe), logiczne, teletechniczne,
 9. system klimatyzacji precyzyjnej,
 10. system monitoringu infrastruktury obiektu.
Ogólne warunki zamówienia RODO