Polityka Prywatności

*** Opublikowano dnia: 2018-05-25 *** Aktualizacja z dnia: 2018-05-25 ***

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO .

Wobec powyższego EST Energy przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: EST Energy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Żeromskiego 114, 05-400 Otwock, NIP 532-20-45-229.

Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług).
 2. Prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez EST Energy.
 4. W celach marketingowych, które obejmują: przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych. Informacje handlowe - to wszelkie formy reklam, promocji, a także oferty handlowe lub propozycje nabycia. Mogą one dotyczyć: usług lub produktów oferowanych przez firmę EST Energy lub związanych z działalnością EST Energy.
 5. Archiwizacja.
 6. Dochodzenie roszczeń.
 7. Wypełnianie obowiązków prawnych przez EST Energy.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody Klienta lub na mocy przesłanki uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).

Udostępnianie danych

Pani/Pana dane są udostępnione na podstawie podpisanych umów. Ponadto dane mogą zostać udostępnione gdy:

 1. jest to konieczne do prawidłowej realizacji usług - np.: organizacja transportu, przesyłka kurierska,
 2. jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa usługi - np.: ubezpieczenie przesyłki, ubezpieczenie kontraktu,
 3. jest to konieczne do ściągnięcia zaległych należności - np.: odsprzedanie długu firmie windykacyjnej,
 4. jest to konieczne z punktu widzenia prawa - np.: obowiązek poinformowania organów ścigania.

Okres przetwarzania danych

 1. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 2. W zakresie usług Administratora Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Mają Państwo prawo do

 1. Sprzeciwu przetwarzania danych.
 2. Żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 3. Przeniesienia Państwa danych osobowych.
 4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych należy kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

 1. Forma pisemna: EST Energy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Żeromskiego 114, 05-400 Otwock .
 2. Poczta elektroniczna - adres email: rodo@estenergy.pl .

Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
  cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Ogólne warunki zamówienia RODO