Systemy klimatyzacji precyzyjnej

Klimatyzacja precyzyjna znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie kluczową rolę gra dotrzymanie zadanych parametrów powietrza. Są to przede wszystkim serwerownie, pomieszczenia telekomunikacyjne, UPSy, pomieszczenia medyczne i czyste. Dzięki specjalnej technologii skrojonej na miarę możliwe jest bardzo precyzyjne regulowanie temperatury i wilgotności powietrza, a więc najważniejszych parametrów mających wpływ na infrastrukturę techniczną. Szafy klimatyzacji precyzyjnej to urządzenia bardzo zaawansowane technologicznie pod względem konstrukcyjnym. Charakteryzuje je niezawodność, duża wydajność, długa żywotność, utrzymywanie temperatury z dokładnością do 1 O a także energooszczędność mierzoną wysokimi współczynnikami EER. Współpraca z chillerami wyposażonymi w technologię free-coolingu pozwala tworzyć systemy charakteryzujący się niskim zużyciem energii w okresie rocznym. Zastosowanie układów redundantnych gwarantuje utrzymanie parametrów powietrza nawet w przypadku awarii jednego z urządzeń.

Ze względu na sposób wytwarzania chłodu systemy klimatyzacji precyzyjnej dzielimy na:

  • z bezpośrednim odparowaniem, chłodzone powietrzem,
  • z bezpośrednim odparowaniem, chłodzone cieczą,
  • z pośrednim odparowaniem tzw. chłodzenie wodą lodową.

W celu kontroli parametrów powietrza oraz sterowania nimi w celu optymalizacji zużycia energii, powszechnie stosuje się systemy centralnego monitoringu, które umożliwiają komunikację z wszystkimi najbardziej znanymi protokołami BMS. Urządzenia klimatyzacji precyzyjnej występują w wielu konfiguracjach. Mogą być wyposażone w szeroką gamę akcesoriów, takich jak: wentylatory EC, elektroniczne zawory rozprężne, różne stopnie filtracji powietrza, dodatkowe czujniki ognia, dymu czy też wycieku wody i czynnika chłodniczego, etc.
W zakres naszych usług wchodzi kompleksowe doradztwo, projektowanie klimatyzacji precyzyjnej, a także instalacja i profesjonalna obsługa serwisowa.

Szafy Klimatyzacji Precyzyjnej

Szafy Klimatyzacji Precyzyjnej

Panele OnRack

Panele OnRack

Klimatyzacja Rzędowa

Klimatyzacja Rzędowa

Skraplacze

Skraplacze

Centrala Adiabatyczna

Centrala Adiabatyczna

Agregaty Wody Lodowej

Agregaty Wody Lodowej


Uniwersalne systemy dostosowane do rozbudowy data center
Rozwiązania klimatyzacji mają zastosowanie na każdym etapie rozwoju serwerowni w zależności od poziomu gęstości szaf IT i wraz z rozbudową CDP – począwszy od małych pomieszczeń wyposażonych w układ jednostka wewnętrzna DX + skraplacz zewnętrzny skończywszy na dużych instalacjach opartych na chillerach z free-coolingiem.

Integracja systemów: ponad 50% oszczędności energii
Wewnętrzne jednostki klimatyzacyjne mogą zostać zintegrowane z chillerami z systemem free-coolingu. Układ taki spowoduje zmniejsze-nie kosztów energii nawet o 50% w stosunku do chillerów konwencjonalnych.

Ogólne warunki zamówienia RODO