Systemy zasilania

W skład kompleksowego systemu zasilania gwarantowanego wchodzą następujące elementy infrastruktury technicznej: stacja transformatorowa i agregat prądotwórczy (zasilanie podstawowe i rezerwowe), układ samoczynnego załączania rezerwy, rozdzielnia główna nn, systemy zasilania gwarantowanego AC i DC oraz rozdzielnie napięć gwarantowanych AC i DC i układy obejściowe.

Ogólne warunki zamówienia RODO