Modelowanie komputerowe niezawodności systemów zasilających

Firma EST Energy specjalizuje się w usługach związanych z obliczeniami wspomaganymi komputerowo. Bazując na specjalistycznym oprogramowaniu i dużym doświadczeniu jesteśmy w stanie dokonać analizy i modelowania niemal każdego systemu zasilania pod względem jego niezawodności.

Obliczenia te są nieodzownym elementem planowania i rozbudowy systemu zasilania odbiorów o krytycznym zasilaniu.

Średni czas pracy międzyawaryjnej MTBF

 • podawany dla komponentów, podzespołów i całych systemów
 • zależny m.in. od czasu użytkowania (krzywa wannowa – rys. Texas Instruments), okresowej obsługi, warunków pracy
 • wartość parametru określana różnymi metodami:
  • dane z testów laboratoryjnych
  • aktualne dane serwisowe
  • modele prognozujące (prediction models) – takie jak MIL-HDBK-217 lub Telcordia (Bellcore) SR-332

Średni czas naprawy MTTR

 • podawany dla podzespołów i całych systemów obejmuje:
  • poszukiwanie błędu
  • usuwanie błędu
  • naprawę, testy, pomiary
  • przywracanie systemu
 • zależy od:
  • budowy podzespołu/systemu
  • jakości dokumentacji serwisowej
  • jakości obsługi serwisowej
  • dostępności części zamiennych

Dostępność: A

klasyfikacja systemów wg dostępności (w ujęciu rocznym)

przykład: dla MTBF=250.000h i MTTR=4h
A=0,999984 (99,9984%)

lub czas wyłączenia (niedostępności):

Un


Praktyczne obliczanie dostępności systemu zasilania

 1. Wyspecjalizowany program do wyznaczania prognoz niezawodności systemów zasilania i chłodzenia za pomocą modelowania matematycznego z użyciem metody Monte Carlo.
 2. Obliczenia programowe opierają się na statystycznym symulowaniu awarii poszczególnych elementów systemu w oparciu o zdefiniowane dla nich parametry statystyczne (MTBF, MTTR). Przeprowadzenie symulacji opiera się na wysokiej jakości generatorze liczb losowych do modelowania zachowań poszczególnych elementów systemu.
 3. W wyniku konkretnej symulacji otrzymuje się prognozowaną wartość parametrów niezawodnościowych takich jak: A (dostępność) i Un (niedostępność; Un=1-A). Otrzymane rezultaty określa się mianem wariantu. Warianty te są normalnym elementem symulacji Monte Carlo i dopiero analiza kilku wariantów pozwala na lepsze zinterpretowanie analizowanego układu.


Niezawodność systemów zasilania (konfiguracja optymalna, układy N+1)


Praktyczne obliczanie dostępności systemu zasilania – przykład konfiguracji (1)

Ogólne warunki zamówienia RODO