Oprogramowanie centrum monitoringu SCS Win

Oprogramowanie centrum monitoringu SCS Win

Oprogramowanie centrum monitoringu SCS Win stanowi podstawowy element systemu monitoringu obiektów technicznych typu serwerownie, obiekty telekomunikacyjne itp.. Oprogramowanie jest autorskim, specjalizowanym oprogramowaniem typu SCADA. W swojej strukturze aplikacja posiada rozbudowaną bazę modułów komunikacyjnych standardowych (SNMP, ModBus, OPC) oraz niestandardowych (firmowych) do sterowników (kontrolerów) urządzeń a zwłaszcza siłowni telekomunikacyjnych, UPS'ów, klimatyzatorów itp. System SCS Win stanowi kompleksowe rozwiązanie w oparciu o jednolitą platformę sprzętową i oprogramowanie. Wersja oprogramowania Pro jest wersją wielostanowiskową typu Klient-Serwer, dedykowaną do monitoringu kilkuset obiektów bezobsługowych.

Administratorzy obiektów telekomunikacyjnych i informatycznych potrzebują wydajnych systemów, umożliwiających monitorowanie i zarządzanie podległymi im jednostkami. Bardzo duża różnorodność nadzorowanych urządzeń i systemów (a co za tym idzie metod komunikacji) występujących w tego typu instalacjach wymaga stosowania zintegrowanych systemów monitorowania i sterowania. Pełna kontrola infrastruktury technicznej przyczynia się do obniżenia kosztów jej eksploatacji, zwiększenia niezawodności i bezpieczeństwa.

Podstawowe funkcje systemu SCS Win:

 • automatyczne alarmowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych,
 • monitorowanie stanów pracy urządzeń oraz wielkości analogowych,
 • rejestracja pracy systemu zasilania i klimatyzacji w czasie rzeczywistym,
 • analiza statystyczna pracy urządzeń,
 • generowanie raportów dotyczących pracy nadzorowanych urządzeń i obiektów,
 • zdalne sterowanie urządzeniami – opcjonalnie z możliwością blokowania takich funkcji,
 • integracja systemów nadzoru oferowanego przez producentów sprzętu,
 • współpraca z innymi systemami nadzoru (np. poprzez protokół Q1, TCP/IP itp.)

Struktura systemu
Struktura systemu przeznaczona jest do nadzoru dużej ilości obiektów na rozległym terenie. W systemie mogą być wykorzystane łącza komutowane PSTN, sieć telefonii komórkowej GSM/GPRS, sieć komputerowa TCP/IP. W skład systemu wchodzą następujące elementy:

 • serwer,
 • centra nadzoru,
 • panel modemów (karta wieloportowa + modemy),
 • kontrolery nadzoru obiektu.
Problem z doborem urządzenia?
Złóż szczegółowe zapytanie ofertowe
Napisz do nas
Ogólne warunki zamówienia RODO