Centrala

EST Energy Sp. z o.o.

Siedziba firmy:
Otwock 05-400
ul. Żeromskiego 114

Sekretariat:
Tel.: +48 22 779 09 00
Tel.: +48 22 779 09 09
E-mail: estenergy|estenergy.pl| |estenergy|estenergy.pl

Konto główne do wpłat - PLN:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
86 1240 6074 1111 0010 7577 6032

Konto walutowe do wpłat - EUR:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
58 1240 6074 1978 0010 7577 6351

Konto walutowe do wpłat - USD:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
33 1240 6074 1787 0010 7577 6263

REGON: 016442381
NIP: 532-17-53-065

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000008668

Kapitał zakładowy:
1 000 000 PLN - opłacony w całości

EST Energy Sp. z o.o. Sp. k.

Siedziba firmy:
Otwock 05-400
ul. Żeromskiego 114

Sekretariat:
Tel.: +48 22 779 09 00
Tel.: +48 22 779 09 09
E-mail: estenergy|estenergy.pl| |estenergy|estenergy.pl

Konto główne do wpłat - PLN:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
85 1240 6074 1111 0010 7573 2982

Konto walutowe do wpłat - EUR:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
03 1240 6074 1978 0010 7573 3497

Konto walutowe do wpłat - USD:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
32 1240 6074 1787 0010 7573 3019

REGON: 146522225
NIP: 532-20-45-229

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000449525

Ogólne warunki zamówienia RODO