Centrala

EST Energy Sp. z o.o.

Siedziba firmy:
Otwock 05-400
ul. Żeromskiego 114

Sekretariat:
Tel.: +48 22 779 09 00
Tel.: +48 22 779 09 09
E-mail: estenergy|estenergy.pl| |estenergy|estenergy.pl

 

REGON: 016442381
NIP: 532-17-53-065

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000008668

Kapitał zakładowy:
1 000 000 PLN - opłacony w całości

 

 

 

EST Energy Sp. z o.o. Sp. k.

Siedziba firmy:
Otwock 05-400
ul. Żeromskiego 114

Sekretariat:
Tel.: +48 22 779 09 00
Tel.: +48 22 779 09 09
E-mail: estenergy|estenergy.pl| |estenergy|estenergy.pl

 

REGON: 146522225
NIP: 532-20-45-229

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000449525

Ogólne warunki zamówienia RODO