PowerStudio SCADA

PowerStudio SCADA

Oprogramowanie do zarządzania energią

Oprogramowanie do zarządzania, kontroli i monitoringu energetycznego

Ze względu na różnorodność i dużą ilość urządzeń, które mogą występować w instalacji, a dodatkowo mogą być powiązane między sobą, ważne jest, aby móc przeglądać na jednym ekranie poszczególne parametry różnych urządzeń i aby były one jednocześnie aktualizowane. PowerStudio SCADA został opracowany w tym właśnie celu, w taki sposób, aby każdy użytkownik mógł tworzyć swoje własne ekrany i spersonalizowane raporty, zgodnie ze swoimi potrzebami.
PowerStudio SCADA to narzędzie, które umożliwi Państwu uzyskanie raportów z danymi pozyskanymi przez urządzenia, aby móc zastosować środki prewencyjne lub naprawcze w instalacji.
I na koniec, opisywane oprogramowanie pozwala zintegrować urządzenia CIRCUTOR do zarządzania, jak np. analizatory sieci CVM, wielofunkcyjne liczniki energii CIRWATT, urządzenia zabezpieczające, urządzenia do sygnalizacji procesów oraz do automatycznego sterowania obciążeniami za pomocą przekaźników.
PowerStudio SCADA jest wyposażony w serwer XML, dzięki czemu może dostosować się do najnowocześniejszej technologii poprzez Internet. PowerStudio SCADA oferuje dodatkowo możliwość dołączenia serwera OPC lub SQL Data Export za pomocą odpowiednich modułów.

Problem z doborem urządzenia?
Złóż szczegółowe zapytanie ofertowe
Napisz do nas
Zastosowanie

Monitoring energetyczny, prewencyjna linii i instalacji energetycznych oraz naliczanie kosztów przypadających na odpowiednie działy lub procesy produkcyjne.

Referencje

PowerStudio
SCADA

(Licencja USB)
Wersja 4.0

Program do nadzoru energetycznego w budynkach i instalacjach przemysłowych z możliwością tworzenia raportów, rysunków i schematów jedno-kreskowych. Inne jego funkcje są następujące:

 • Zdalna konfiguracja parametrów miernika.
 • Wyświetlanie parametrów w czasie rzeczywistym.
 • Zapis i wydruk zarejestrowanych danych w tabeli lub na wykresie.
 • Wielo-obiektowy serwer sieciowy (Web Server) i wbudowany serwer plików XML (XML Server).
 • Tworzenie profili dostępowych i kont użytkowników z nazwami i hasłami.
 • Duża wszechstronność i bardzo łatwe użytkowanie.
 • Kompatybilność z programami OPC dla PS/PSS.
 • Konfiguracja zdarzeń dostosowana do potrzeb (alarmów, obliczeń, wysyłania e-maili).
 • Budowa ekranów dostosowanych do potrzeb.
 • Możliwość wykonywania czynności kontrolnych nad urządzeniami.
 • Moduł generowania raportów i symulatora faktur energetycznych.
 • Możliwość tworzenia bloków taryfowych lub bloków czasowych.
 • Parametryzacja obliczeń dostosowanych do potrzeb dla uzyskania EnPIs.
 • Porównanie przechowywanych danych zarejestrowanych.
 • Zarządzanie zdalnymi systemami wielo-punktowymi w połączeniu z serwerami danych EDS i EDS-3G.
 • Kompatybilność z platformami Windows 7 i 8 w 32 i 64 bitach.

PowerStudio
Scada DELUXE

(Licencja USB)

Oprócz zalet oferowanych przez moduł standardowy PowerStudio SCADA, Deluxe posiada:

 •  Sterownik Modbus dla połączeń z urządzeniami standardowymi.
 • RS-485 z protokołem Modbus/RTU (w sterowniku).
 • Transparentne połączenia w sieci Ethernet przy użyciu protokołu UDP, protokołu TCP i protokołu Modbus/TCP.
 • Kompatybilne zmienne muszą być zapisane w formacie szesnastkowym.
 • Możliwość uzyskiwania danych przy użyciu protokołu OPC/DA (dane w czasie rzeczywistym).
 • Możliwość podłączenia kamer obserwacyjnych i podglądu obrazu poprzez połączenie internetowe (IP) (bez funkcji zapisu).
 • Możliwość kaskadowego połączenia PSSD.
 • Sterownik do wyładowania liczników za pomocą protokołu IEC 870 (standardowy ASDUS).
 • Ogólne połączenie zdalnych aplikacji PowerStudio w jednym tylko serwerze.
 • Kompatybilność z platformami Windows 7 i 8 w 32 i 64 bitach.
 • Kompatybilność z programami OPC dla PS/PSS.
Ogólne warunki zamówienia RODO