SΦFIA - Sterowany napięciem filtr harmonicznych z inteligentną regulacją

SΦFIA - Sterowany napięciem filtr harmonicznych z inteligentną regulacją

SΦFIA® – Sterowany napięciem filtr harmonicznych z inteligentną regulacją

SΦFIA® jest aktywnie sterowanym filtrem harmonicznych. Posiada automatyczną kontrolę impedancji, za pomocą której filtr automatycznie dostosowuje się do sieci. Wcześniej konieczne było poznanie wszystkich danych sieciowych klienta w celu zaprojektowania filtrów sterowanych napięciem i zlecanie zaprojektowania filtra przez specjalistę. Condensator Dominit zintegrował tę wiedzę ekspercką z elektroniką sterującą. Filtr SΦFIA® jest sterowany napięciem, dlatego nie są wymagane do pomiaru przekładniki prądowe, a działanie jest zagwarantowane nawet w sieciach zawierających rozproszone źródła harmonicznych w całej sieci.

Systemy SΦFIA® to automatycznie sterowane zespoły filtrów do redukcji poziomów harmonicznych w sieciach elektroenergetycznych. Są przeznaczone do pracy w sieciach o poziomach napięć harmonicznych do limitu zgodnego z EN / IEC 61000-2-4 klasa 3 (np. U5 ≤ 8%, THDU ≤ 10%).

System szafowy do użytku wewnętrznego zawiera dławiki, kondensatory, styczniki, wszystkie moduły funkcjonalne do sterowania i, w razie potrzeby, wentylatory. Każda szafa ma osobne wejście od dołu. Szafy są wyposażone w drzwi o podwójnych skrzydłach i 4 uchwyty do podnoszenia. Każda jednostka systemowa zawiera wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe i przycisk awaryjnego wyłączenia.

 

Cechy wykonania:

 • Zintegrowany odłącznik obciążenia na każdą szafę
 • Bezpieczniki typu NH gG dla każdej grupy załączania/stopnia
 • Automatyczne ponowne załączenie po zaniku napięcia
 • Automatyczne obniżenie prądu znamionowego w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury otoczenia
 • Kontrola częstotliwości strojenia zależna od obciążenia
 • Monitorowanie temperatury dławików i temperatury wewnątrz szafy
 • Funkcja blokowania ponownego załączenia w celu zapewnienia czasu rozładowania kondensatorów
 • Monitorowanie impedancji stopnia

Proste projektowanie

 • Projektowanie jest już możliwe na etapie planowania. Niezbędna jest bardzo mała ilość danych (wielkość transformatora, podstawowe dane o obciążeniu)
 • Proste planowanie kompletnych systemów, bardzo niskie straty mocy odciążają klimatyzację
 • Wymagana niewielka przestrzeń ze względu na wysoką gęstość mocy
 • Prosta integracja z nadrzędnym systemem sterowania Redundancja N+1 jest zapewniona automatycznie
 • Odciążane są również górne i sąsiednie segmenty sieci
 • Nie jest wymagana wcześniejsza analiza jakości energii
 • Rozbudowa jest możliwa w dowolnym momencie (np. po instalacji dodatkowego obciążenia)

Łatwa instalacja

 • Brak zewnętrznych przekładników prądowych
 • Bardzo niskie straty, a więc niewielkie wymagania dotyczące chłodzenia
 • Możliwość zastosowania wysokiego stopnia ochrony w trudnych warunkach środowiskowych

Proste uruchomienie

 • „Plug and Play”
 • Brak konieczności zmian oprogramowania w miejscu instalacji
 • Brak konieczności parametryzacji w miejscu instalacji
 • Automatyczny wybór punktu pracy

Łatwość w obsłudze

 • Czas reakcji przy zmianach obciążenia = 0ms, brak opóźnienia czasowego przez jednostkę sterującą
 • Niewrażliwy na komutacje i zakłócenia wysokich częstotliwości
 • Nie jest wymagany żaden filtr EMC; nie będą generowane żadne rezonanse sieci
 • Niewrażliwy na zmiany struktury sieci (np. podczas sprzęgania sekcji sieci)
 • Niewrażliwy na wahania częstotliwości
 • Niska moc bierna
 • Pełna moc filtra podczas pracy zgodnie z EN / IEC 61000-2-4 klasa 1-3
 • Przeciążalność krótkotrwała 150% np. podczas ciężkiego rozruchu

Proste serwisowanie

 • Niskie koszty utrzymania
 • Brak konieczności częstych wymian kondensatorów DC
 • Rzadki okres wymiany wentylatorów (tylko dla modeli wyposażonych w wentylatory)
Problem z doborem urządzenia?
Złóż szczegółowe zapytanie ofertowe
Napisz do nas
Ogólne warunki zamówienia RODO