CVM-C10

CVM-C10

CVM-C10 to analizator sieci do montażu na panelu (96 x 96 mm) z rejestrem energii. Kompaktowy oraz wielofunkcyjny z pomiarem w 4 kwadrantach (pobór i wytwarzanie). Odpowiedni do instalacji średniego lub niskiego napięcia, zarówno do obwodów trójfazowych o 3 lub 4 przewodach, obwodów dwufazowych z przewodem neutralnym lub bez, obwodów jednofazowych oraz układów ARON.

Charakterystyki wyświetlania oraz interfejsu:

  • Podświetlona klawiatura dotykowa (pojemnościowa)
  • Wizualizacja analogowa parametrów chwilowych (moc, maksymalna osiągana moc i cos φ lub PF)
  • Wyświetlacz podświetlany
  • Alarmowy wskaźnik LED
  • Wskaźnik kosztów
  • Miernik godzin pracy do konserwacji zapobiegawczej.

Zastosowanie:

  • Uzyskanie wielkości poboru energii z trzech różnych źródeł: sieci, agregatu prądotwórczego lub systemu fotowoltaicznego.
  • Generowanie sygnału impulsowego związanego z kosztem, emisją w kgCO2 lub oszczędnościami, w zależności od poboru lub wytworzenia energii.
  • Wybór taryf za pomocą wejść cyfrowych. Idealny do obliczenia kosztów dla trzech zmian roboczych.
  • Programowanie alarmów w oparciu o dowolny parametr chwilowy zmierzony lub obliczony. Możliwość konfiguracji Low/High, histerezy (%), NO/NC, zwłoki podłączenia/odłączenia i blokady.
Problem z doborem urządzenia?
Złóż szczegółowe zapytanie ofertowe
Napisz do nas
Film

 

 

Ogólne warunki zamówienia RODO