CVM-B150/B100

CVM-B150/B100

CVM-B100 i CVM-B150 to trójfazowe analizatory sieci do instalacji w panelu, o wymiarach odpowiednio 96x96 i 144x144 mm. Oba wykonują pomiary w 4 kwadrantach (pobór i wytwarzanie). Odpowiednie do instalacji średniego lub niskiego napięcia, zarówno do obwodów trójfazowych o 3 lub 4 przewodach, obwodów dwufazowych z przewodem neutralnym lub bez, obwodów jednofazowych oraz układów Arona.

CVM-B100 i CVM-B150 to wysokowydajne urządzenia, których system pomiarowy umożliwia użytkownikowi analizę niezliczonych parametrów elektrycznych. Dodatkowo dla każdego urządzenia dostępne są różnorodne opcjonalne moduły rozszerzenia.

Charakterystyki:

 • Format 96x96 (CVM B100) i 144x144 (CVM B150)
 • Ekran kolorowy VGA o dużej rozdzielczości
 • Ochrona od strony czołowej IP 65*
 • 5 wejść napięciowych (3 fazy + neutralny + uziemienie) do 1000 Vf-f
 • 4 wejścia prądowe ITF
 • Dokładność pomiaru napięcia, prąd klasy 0,2
 • Dokładność pomiaru energii klasy 0,5S
 • Urządzenie z możliwością rozbudowy do 4 modułów poprzez kombinację wejść, wyjść cyfrowych, analogowych, Modbus/TCP, MBus, LonWorks, Profibus, XML/Web
 • Modularny (możliwość wbudowania modułów rozszerzających)
 • Dotykowe przyciski
 • Uniwersalne źródło zasilania
 • Komunikacja RS-485 (protokół MODBUS/RTU i BACnet)
 • Personalizacja wyświetlanych parametrów
 • Miernik godzin pracy do konserwacji zapobiegawczej

Pozostałe charakterystyki:

 • IInnowacyjny interfejs SCV (Slide, Choose & View) zmiennej prezentacji danych, który umożliwia personalizację parametrów pokazywanych na ekranie
 • Parametry elektryczne chwilowe, maksymalne, minimalne, zapotrzebowania
 • Parametry elektryczne inkrementalne (energie), czas, koszty, emisje
 • 3 taryfy (z możliwością wyboru za pomocą wejścia cyfrowego lub przez system komunikacji RS-485)
 • Możliwość pokazywania kosztów i emisji w kgCO2 na ekranie dla energii pobranej lub wytworzonej
 • 2 wyjścia przekaźnikowe dla alarmów ze zwłoką, czasami ON i OFF itd.
 • 2 wyjścia tranzystorowe dla alarmów lub generacji impulsów z wszystkimi możliwymi parametrami konfiguracji
 • 2 wejścia cyfrowe z możliwością kontroli wyboru taryf urządzenia lub z możliwością konfiguracji w celu monitorowania - za pomocą komunikacji RS- 485 Modbus - stanów logicznych innych urządzeń elektromechanicznych. (wyłączniki różnicowoprądowe, magnetotermiczne itd.)
Problem z doborem urządzenia?
Złóż szczegółowe zapytanie ofertowe
Napisz do nas
Filmy

 

 

Ogólne warunki zamówienia RODO