CVM-A1500 KOPIA TEST BEZ ZDJĘCIA

CVM-A1500 KOPIA TEST BEZ ZDJĘCIA

Nowy CVM-A1500 jest doskonałym urządzeniem do monitorowania wszystkich punktów pomiarowych (reprezentacyjnych lub krytycznych) lub mających kluczowe znaczenie w instalacjach elektrycznych. Dzięki starannej i atrakcyjnej stylistyce przedniej części oraz nowatorskiemu interfejsowi SCV, urządzenie umożliwia użytkownikowi wyświetlenie dowolnego parametru w kombinacji z innymi na tym samym ekranie wyświetlacza. Jest to analizator sieci z pomiarem parametrów jakości zasilania, który oferuje szeroki wachlarz wyświetlanych parametrów elektrycznych. Począwszy od napięć, prądów, mocy, energii, zapotrzebowanie na moc prądu zmiennego z podziałem na poszczególne fazy, po dekompozycję do 63. harmonicznej. Dokonuje pomiaru i obliczeń zmiennych charakterystycznych dla jakości zasilania takich jak niezrównoważenia, flicker, współczynnik Ka, Kd itd., oraz pozwala monitorować kształty fali napięciowej i prądowej w czasie rzeczywistym (oscyloskop).

Wychwytuje nieprawidłowości dotyczące jakości zasilania napięciem począwszy od 10 ms, z datą i godziną wystąpienia oraz powiązanym kształtem fali (4 cykle przed zakłóceniem i 2 cykle po zakłóceniu). Wyświetla na ekranie ostatnich 10 zdarzeń jakościowych, za pomocą zintegrowanego serwera WWW (HTML5) przechowuje do 50 ostatnich zdarzeń jakościowych, a w połączeniu z programem PowerStudio przechowuje dane bez ograniczeń na serwerze lub na komputerze osobistym. Jako wartość dodana, CVM-A1500 prezentuje nieprawidłowości dotyczące jakości zasilania w różnych trybach. Lista wychwyconych nieprawidłowości, szczegółowe informacje dotyczące nieprawidłowości, streszczenie z podziałem na typ, fazę oraz ilość, kształt zarejestrowanej fali oraz wizualizacja ostatnich 10 zarejestrowanych nieprawidłowości na specjalnych wykresach CBEMA, ITIC i SEMI-F47.

Charakterystyki:

 • Format 144 x 144 mm
 • Ekran kolorowy VGA o dużej rozdzielczości
 • Ochrona czołowa IP 65 (z uszczelką)
 • 5 wejść napięciowych (3 fazy + neutralny + uziemienie) do 1000 V faza-faza
 • 4 wejścia prądowe ITF
 • Dokładność pomiaru napięcia, prądu Klasa 1 (20...600 V)
 • Dokładność pomiaru energii Klasa 0,2S (IEC 62053-22)
 • Rejestr wszystkich zmiennych na przestrzeni ponad jednego roku (wartości przeciętne, maksymalne i minimalne)
 • awiera moduł DATALOGGER (rejestr danych historycznych)
 • ZUrządzenie z możliwością rozbudowy do 3 modułów poprzez kombinację wejść, wyjść cyfrowych, analogowych, Modbus/TCP, Mbus, LonWorks, Profibus.
 • Interfejs użytkownika z 3 przyciskami pojemnościowymi
 • Uniwersalne źródło zasilania AC/DC oraz opcja DC
 • Punkt komunikacji RS-485 (protokół Modbus/RTU i BACnet) dla parametrów chwilowych
 • Zdalne wyświetlanie za pomocą komputera osobistego, smartfona lub tabletów, dzięki przeglądarce internetowej kompatybilnej z HTML5. Monitorowanie parametrów chwilowych, rejestrowanie zdarzeń, kształtów fali.
 • Personalizacja parametrów wyświetlanych na ekranie. Do 5 spersonalizowanych ekranów dla każdego widoku obejmującego 1, 3 lub 4 parametry.
 • Innowacyjny interfejs SCV (Slide, Choose & View) zmiennej prezentacji danych, który umożliwia personalizację parametrów pokazywanych na ekranie
 • Chwilowe parametry elektryczne, wartości maksymalne i minimalne (z datą i godziną), zapotrzebowanie na prąd oraz moc czynną i bierną
 • Parametry elektryczne inkrementalne (energie), czas, koszty, emisje
 • 3 taryfy (z możliwością wyboru za pomocą wejścia cyfrowego lub przez system komunikacji RS-485)
 • Możliwość pokazywania kosztów i emisji w kgCO2 na ekranie, dla energii pobranej lub wytworzonej oraz dla trzech taryf. Wiele taryf w serwerze WWW – wbudowany program PowerStudio
 • 2 wyjścia przekaźnikowe dla alarmów ze zwłoką, czasami ON i OFF itd.
 • 2 wyjścia tranzystorowe dla alarmów lub generacji impulsów z wszystkimi możliwymi parametrami konfiguracji
 • 2 wejścia cyfrowe z możliwością kontroli wyboru taryf urządzenia lub z możliwością konfiguracji w celu monitorowania - za pomocą komunikacji RS-485 Modbus - stanów logicznych innych urządzeń elektromechanicznych. (wyłączniki różnicowoprądowe, magnetotermiczne itd.) oraz obliczanie na innych licznikach.
Problem z doborem urządzenia?
Złóż szczegółowe zapytanie ofertowe
Napisz do nas
Pliki do pobrania
Ogólne warunki zamówienia RODO