AS4 Piko

AS4 Piko

AS-4piko  jest  mikroprocesorowym  analizatorem  sieci  przeznaczonym  do  ciągłego  monitorowania  podstawowych parametrów zasilania. Urządzenie umożliwia pełny,  czterokwadrantowy pomiar energii (zarówno pobieranie jak  i oddawanie do sieci) dla każdej fazy osobno. Zastosowany  wyświetlacz graficzny umożliwia podgląd bieżących wartości pomiarowych, a także archiwalnych rejestrów energii,  prądów i napięć.

Parametry mierzone:

 • napięcia fazowe
 • asymetria napięć, jako geometryczna suma wektorów napięć
 • napięcia przewodowe (międzyfazowe)
 • prądy fazowe
 • asymetria prądów, jako geometryczna suma wektorów prądów
 • moc czynna dla każdej fazy i sumaryczna dla trzech faz
 • moc bierna dla każdej fazy i sumaryczna dla trzech faz
 • moc pozorna dla każdej fazy i sumaryczna dla trzech faz 
 • współczynnik mocy tgφ dla każdej fazy i wypadkowy dla trzech faz
 • współczynnik mocy cosφ dla każdej fazy i wypadkowy dla trzech faz 
 • przesunięcie fazowe między prądem a napięciem
 • częstotliwość mierzonego napięcia
 • temperatura z dołączonego czujnika zewnętrznego
 • temperatura wewnętrzna 
 • energia czynna pobrana lub oddana dla każdej fazy i  sumarycznie dla trzech faz
 • energia bierna w 4 kwadrantach dla każdej fazy i sumarycznie dla trzech faz
 • współczynnik zawartości harmonicznych THD w napięciu i prądzie
 • harmoniczne w napięciu (do 21) i prądzie (do 31)
Problem z doborem urządzenia?
Złóż szczegółowe zapytanie ofertowe
Napisz do nas
Filmy

 

Ogólne warunki zamówienia RODO