AS-3 Mini

AS-3 Mini

Analizator AS–3mini przeznaczony jest do monitorowania określonych w Prawie Energetycznym standardów jakościowych zasilania. Wykorzystywany jest do pomiaru i rejestracji parametrów sieci jedno i trójfazowej. Zastępuje on dotychczasowe mierniki analogowe i cyfrowe, zapewniając wysoką dokładność
pomiarów. Wykorzystując wszystkie możliwości analizatora AS–3mini, służby energetyczne zyskują narzędzie wspomagania diagnostycznego, pomocne w prowadzeniu prawidłowej gospodarki elektroenergetycznej. Analizatory AS–3mini są niezbędnym elementem kontrolno–pomiarowym Systemów Zarządzania Jakością Zasilania.

Parametry mierzone:

  • napięcia fazowe i międzyfazowe oraz asymetria napięć
  • prądy fazowe i obliczanie prądu w przewodzie neutralnym
  • cosinus i tangens, dla każdej fazy i trójfazowo
  • częstotliwość
  • harmoniczne, ich zawartość i współczynnik mocy dla każdej
  • harmonicznej oraz THD (dla napięć i prądów), współczynnik K dla transformatora
  • moce (czynne, bierne, pozorne, modułowe, odkształcone) czterokwadrantowo, w każdej fazie i trójfazowo
  • energie (czynne, bierne) czterokwadrantowo
Problem z doborem urządzenia?
Złóż szczegółowe zapytanie ofertowe
Napisz do nas
Filmy
Ogólne warunki zamówienia RODO