Zgłoszenia serwisowe - UPS

Użytkownik lub Kupujący
Nazwa
Ulica
Kod pocztowy, miasto
Osoba kontaktowa
Telefon
Dane UPS
Typ urządzenia
Nr seryjny
Nr faktury
Data sprzedaży/ uruchomienia
Objawy stwierdzone przez użytkownika
Warunki pracy reklamowanego urządzenia
Miejsce instalacji
Czas eksploatacji UPSa
Średnie temperatury pracy       C⁰
Charakter i moc podłączonych odbiorów [W]
Typ i rodzaj zasilanych odbiorów
Czas w trakcie użytkowania był przeprowadzony przegląd techniczny, wymiany podzespołów Tak  Nie
Statystyczna, średnia ilość awarii sieci elektroenergetycznej
Użytkownik
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Kupujący (jeśli inny niż Użytkownik)
Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie
 * - pola wymagane
 
UPSgeAEGLegrandinformDelta EnergyEuro-DieselAgregatygesandoosanjcbjohn_deereivecomitsubishiMTUvolvoperkinscumminsKlimatyzacjaAiredale
© 2015 EST Energy Sp. z o.o.   |   Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & CMS: www.zstudio.pl