Adiabatyczna centrala klimatyzacyjna AireFlow została uznana „Produktem Roku Dla Serwerowni”

Adiabatyczna centrala klimatyzacyjna AireFlow została uznana „Produktem Roku Dla Serwerowni”Szanowni Państwo,
EST Energy jako polski partner firmy Airedale International z przyjemnością informuje, że 14 maja 2015 adiabatyczna centrala klimatyzacyjna AireFlow została uznana „Produktem Roku Dla Serwerowni” w tegorocznym konkursie organizowanym przez DCS.

System Aireflow został opracowany aby zapewnić najwyższą sprawność energetyczną chłodzenia serwerowni za pomocą centrali klimatyzacyjnej (AHU). Aireflow jest absolutnie nową generacją chłodzenia serwerowni.

AireFlow osiąga współczynnik sprawności energetycznej PUE poniżej poziomu 1,1 zapewniając znaczne oszczędności kosztów eksploatacji w ujęciu rocznym, redukcję zużycia wody, łatwość serwisu i obsługi oraz minimalizację zajmowanej powierzchni pracy (obrys dolny).

System zapewnia pracę w trybie 100% free coolingu w warunkach zalecanych przez ASHRAE z 32% redukcją objętości powietrza, co przekłada się na znaczne zmniejszenie mocy pobieranej przez wentylatory. Zastosowane wentylatory EC zapewniające przepływ powietrza przez przegrodę adiabatyczną i wymiennik ciepła są o 70% bardziej wydajne niż wentylatory AC (zwłaszcza przy częściowym obciążeniu układu chłodzenia). Modulacja ścieżki powietrza zewnętrznego przy małych prędkościach wentylatora umożliwia obniżenie poboru mocy w większej części roku (w klimacie naszej części Europy).

Aluminiowy wymiennik powietrze-powietrze zwiększa przewodność cieplną w stosunku do materiałów kompozytowych przenosząc ciepło bez mieszania powietrza wewnętrznego i zewnętrznego co zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do komór IT. Zastosowanie tego typu wymiennika eliminuje potrzebę włączania chłodzenia mechanicznego / DX przy temperaturze zewnętrznej do 300C (Rh50%).

W celu zapewnienia chłodzenia przy wyższych temperaturach zewnętrznych (bez free-coolingu) AireFlow jest wyposażony w układ chłodzenia wodą lodową (CW) lub system DX. Dodatkowo zastosowanie systemu mechanicznego pełni rolę redundancyjną dla całego układu chłodzenia. DX wymagany jest w wyższych temperaturach otoczenia(>30 0C) gdzie układ nie jest w stanie dostarczyć pełnego adiabatycznego free-coolingu lub w przypadku wymaganego niższego poziomu nawiewu szaf IT (np. 22 0C). System DX eliminuje również konieczność oddzielnego magazynowanie wody dla układu adiabatycznego (w oddzielnych zbiornikach np. na 48h) w przypadku awarii sieci wodociągowej.

Opatentowany zintegrowany układ czerpni świeżego powietrza utrzymuje ciśnienie i jakość powietrza w komorach IT. Poprzez zastosowanie tej opcji Aireflow może stać się jednocześnie centralą wentylacyjną dla serwerowni.

Karta katalogowa - AireFlow 100-440kW

UPSgeAEGLegrandinformDelta EnergyEuro-DieselAgregatygesandoosanjcbjohn_deereivecomitsubishiMTUvolvoperkinscumminsKlimatyzacjaAiredale
© 2015 EST Energy Sp. z o.o.   |   Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & CMS: www.zstudio.pl