Inform STS 50 - 400 A 3/4 polowy

Układy przełączające typu „static switch”

Inform STS
3f/3f 50-400A 3/4-polowy
Statyczny Układ Przełączający
Static Transfer Switch (STS)

Zakres prądu: 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 A

Statyczny Układ Przełączający - Static Transfer Switch (STS) jest zaprojektowany do bezstykowego przełączania obciążenia pomiędzy dwoma niezależnymi źródłami zasilania AC. Inaczej, niż w przypadku tradycyjnych automatycznych układów przełączających (SZR), układ STS zapewnia szybkie przełączenie obciążenia (typowo - 1/4 długości okresu), co gwarantuje bezprzerwowe działanie zasilanych urządzeń. Powrotne przełączenie na podstawowe źródło zasilania jest praktycznie natychmiastowe (typowo trwa 0,1ms).
Główne zastosowania układów STS: obwody sterowania i automatyki energetycznej, systemy zasilania przemysłu petrochemicznego, centra komputerowe i telekomunikacyjne, systemy sterowania i kontroli tzw. „inteligentnych budynków”, a także zasilanie wszelkich innych krytycznych odbiorów. Wytrzymałość prądowa oraz algorytm przełączania umożliwiają szybkie odłączanie zwarć. W konsekwencji napięcie zasilające natychmiast powraca do znamionowej wartości, aby zasilać pozostałe obwody. Wbudowany system ochrony przepięciowej łączników SCR zapewnia dodatkowe zabezpieczenie zasilanych odbiorów.

Zalety eksploatacyjne:

 • Wzrost jakości energii
 • Łatwe monitorowanie wszystkich parametrów na wyświetlaczu LCD
 • Szybki mikrokontroler (32 mips)
 • Ochrona przed zanikiem zasilania
 • Automatyczne przełączanie statyczne
 • Zdalny monitoring źródeł mocy wejściowej
 • Łatwy statyczne i mechaniczne przełączenie pomiędzy oddzielnymi torami wejściowymi
 • Zdalne zarządzanie zdarzeniami
 • Rejestrowanie zdarzeń
 • Zaawansowane funkcje komunikacyjne RS232
 • Interfejs styków beznapięciowych z wyprowadzeniami alarmów
 • Chroniony hasłem system zdalnego logowania
 • 2 redundantne zasilacze płyt sterujacych (możliwa wymiana hot swap)
 • Łatwy dostęp od przodu urządzenia do wszystkich komponentów wewnątrz STS
 • Druga osłona na obwodach, co zapobiega porażeniom prądem
 • Tory wejściowe zabezpieczone bezpiecznikami
 • Trójpozycyjny przełącznik obejścia serwisowego zapobiegający przenikaniu prądów pomiędzy źródłami napięcia
 • Definiowanie przez użytkownika parametrów po uprzednim wpisaniu hasła
 • Wbudowany zegar czasu rzeczywistego
 • Historia alarmów (z datą i godziną)
 • Automatyczny test transferu zdalny lub za pomocą przedniego panelu
 • Zewnętrzny wyłącznik awaryjny (EPO)
 • Możliwość wymiany elementów "hot plug" po przełączenie w tryb obejścia serwisowego
 • Wyjście wysokoprądowe z tolerancją do 1000%
 • Czujnik temperatury wewnątrz obudowy
 • Obwód ochronny przed szybkimi zanikami napięcia
 • Obwód ochronny balansujący fazy oraz wykrywający usterkę w sekwencji faz
 • Regulowana częstotliwość prądu wejściowego górna/dolna granica


Masz pytania?
Kliknij tutaj aby zadać nam pytanie

Jesteś zainteresowany zakupem?
Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym.
Kontakt do Działu Handlowego
UPSgeAEGLegrandinformDelta EnergyEuro-DieselAgregatygesandoosanjcbjohn_deereivecomitsubishiMTUvolvoperkinscumminsKlimatyzacjaAiredale
© 2015 EST Energy Sp. z o.o.   |   Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & CMS: www.zstudio.pl