General Electric STS 25 - 1000A 2/3/4 polowy

Układy przełączające typu „static switch”

General Electric STS Series

230V/3x400V 25-1000A 2/3/4-polowy
Statyczny Układ Przełączający
Static Transfer Switches (STS)

Zakres prądu: 25 - 40 - 63 - 100 - 150 - 250 - 400 - 630 - 1000 A

Statyczny Układ Przełączający - Static Transfer Switch (STS) jest zaprojektowany do bezstykowego przełączania obciążenia pomiędzy dwoma niezależnymi źródłami zasilania AC. Inaczej, niż w przypadku tradycyjnych automatycznych układów przełączających (SZR), układ STS zapewnia szybkie przełączenie obciążenia (typowo - 1/4 długości okresu), co gwarantuje bezprzerwowe działanie zasilanych urządzeń. Powrotne przełączenie na podstawowe źródło zasilania jest praktycznie natychmiastowe (typowo trwa 0,1ms).

Główne zastosowania układów STS: obwody sterowania i automatyki energetycznej, systemy zasilania przemysłu petrochemicznego, centra komputerowe i telekomunikacyjne, systemy sterowania i kontroli tzw. „inteligentnych budynków”, a także zasilanie wszelkich innych krytycznych odbiorów. Wytrzymałość prądowa oraz algorytm przełączania umożliwiają szybkie odłączanie zwarć. W konsekwencji napięcie zasilające natychmiast powraca do znamionowej wartości, aby zasilać pozostałe obwody. Wbudowany system ochrony przepięciowej łączników SCR zapewnia dodatkowe zabezpieczenie zasilanych odbiorów.

Statyczny Układ Przełączający (STS) składa się z dwóch dwukierunkowych przełączników tyrystorowych dla każdej fazy, wyposażonych w system sterujący i zabezpieczający.
Wersje 2-polowe oraz 4-polowe posiadają dodatkowy ze-staw przełączników dla toru neutralnego. Przy wystąpieniu uszkodzenia w podstawowym źródle zasilania, układ STS sprawdza stan rezerwowego źródła, a następnie wykonuje przełączenie obciążenia. Przełączenie może być wywołane wystąpieniem zakłóceń napięcia w podstawowym źródle zasilania, przeciążeniem prądowym, bądź być wymuszone ręcznie lub zdalnie. Gdy obydwa źródła zasilania są ze sobą zsynchronizowane i w zakresie tolerancji przesunięcia fazowego, przełączenie wykonywane jest w czasie mniejszym, niż 200 µs. Przełączenie spowodowane zakłóceniami w podstawowym źródle zasilania, uzależnione jest od bieżącego stanu rezerwowego źródła. Przy zsynchronizowanych obydwu źródłach i z dopuszczalnym przesunięciem fazowym, przełączenie wykonywane jest z 6ms opóźnieniem. Brak synchronizacji powoduje większe opóźnienie przed przełączeniem. Zwłoka ta jest regulowana. Użytkownicy wszystkich produktów GE mają pełny dostęp do serwisu (24x7), który gwarantuje wsparcie w rozwiązywaniu problemów natury eksploatacyjnej, zapewnia specjalistyczne szkolenia oraz ekspertyzy na obiekcie Klienta.

Zalety eksploatacyjne:

 • Definiowane przez Użytkownika limity napięciowe zapewniające dużą elastyczność przy  zabezpieczaniu odbiorów przed spadkami, skokami oraz przerwami napięcia zasilającego
 • Trzy redundancyjne zasilacze, zapewniające maksymalną niezawodność urządzenia
 • Odporna na uszkodzenia logika CMOS, gwarantująca szybkie i niezawodne sterowanie pracą układu STS
 • Łatwe w instalacji i obsłudze
 • Redundancyjny układ chłodzenia zapewniający pełną funkcjonalność urządzenia, nawet w przypadku awarii któregoś z wentylatorów
 • Wbudowane zabezpieczenia przed prądem udarowym, zapewniające ochronę przez uszkodzeniem układu STS oraz zasilanych odbiorów
 • Blokowanie możliwości przełączenia w przypadku wykrycia zwarcia
 • Ręczny serwisowy układ obejściowy umożliwiający bezprzerwowe zasilanie obciążenia  podczas prac serwisowych
 • Styki beznapięciowe zapewniające informację o alarmach i stanie pracy urządzenia – do wykorzystania w systemach kontrolnych
 • Dostępne modele w obudowie 19-calowej – łatwa integracja z innymi systemami
 • Wyposażone w czytelny i łatwy w obsłudze panel sterujący
 • Przewód neutralny przewymiarowany na 200% prądu znamionowego, aby układ był w stanie zasilić niezrównoważone  obciążenie (1000A: 160%)

Masz pytania?
Kliknij tutaj aby zadać nam pytanie

Jesteś zainteresowany zakupem?
Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym.
Kontakt do Działu Handlowego
UPSgeAEGLegrandinformDelta EnergyEuro-DieselAgregatygesandoosanjcbjohn_deereivecomitsubishiMTUvolvoperkinscumminsKlimatyzacjaAiredale
© 2015 EST Energy Sp. z o.o.   |   Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & CMS: www.zstudio.pl