Centrala

EST Energy Sp. z o.o.

Siedziba firmy:
Otwock 05-400
ul. Żeromskiego 114

Sekretariat:
tel: 22 779 09 00
fax: 22 779 09 09
e-mail:

Konto główne do wpłat - PLN:
Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A.
61 1030 1508 0000 0008 1644 0017

Konto walutowe do wpłat - EUR:
Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A.
39 1030 1508 0000 00081644 0025

Konto walutowe do wpłat - USD:
Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A.
17 1030 1508 0000 0008 1644 0033

Konto do wpłat opłat depozytowych za akumulatory:
Deutshe Bank PBC S.A.
54 1910 1048 2265 0292 9765 0005

REGON: 016442381
NIP: 532-17-53-065

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000008668

Kapitał zakładowy: 1 000 000 PLN - opłacony w całości

EST Energy Sp. z o.o. Sp. k.

Siedziba firmy:
Otwock 05-400
ul. Żeromskiego 114

Sekretariat:
tel: 22 779 09 00
fax: 22 779 09 09
e-mail:

Konto główne do wpłat - PLN:
Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A.
29 1030 1508 0000 0008 1678 3003

Konto walutowe do wpłat - EUR:
Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0008 1678 3038

Konto walutowe do wpłat - USD:
Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A.
07 1030 1508 0000 0008 1678 3011

Konto do wpłat opłat depozytowych za akumulatory:
Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A.
32 1030 1508 0000 0008 1678 3046

REGON: 146522225
NIP: 532-20-45-229

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000449525

UPSgeAEGLegrandinformDelta EnergyEuro-DieselAgregatygesandoosanjcbjohn_deereivecomitsubishiMTUvolvoperkinscumminsKlimatyzacjaAiredale
© 2015 EST Energy Sp. z o.o.   |   Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & CMS: www.zstudio.pl