Wymagania techniczno-eksploatacyjne

Agregat prądotwórczy powinien charakteryzować się między innymi:

samoczynnym rozruchem w razie zaniku napięcia z głównego źródła lub obniżenia się parametrów tego napięcia,
przejęciem 100% obciążenia znamionowego już po kilkunastu sekundach,
zmiana obciążenia 0-80% mocy znamionowej agregatu nie powinna powodować obniżenia napięcia na wyjściu agregatu o więcej niż 10% oraz częstotliwości o więcej niż 1%,
agregat  nie powinien być wrażliwy na przeciążenia o wartości do 10%  mocy znamionowej przez okres do 1h.

Najważniejsze parametry przy doborze agregatu:
moc wyjściowa pozorna / czynna (kVA / kW),
moc wyjściowa ciągła / awaryjna,
wersja: otwarta / obudowana / w kontenerze / na przyczepie,
jeśli otwarta: potrzebne są podkłady budowlane instalacji paliwowej, wentylacyjnej, wydechowej,
jeśli w kontenerze: potrzebna jest specyfikacja kontenera,
typ układu SZR,
elektroniczny regulator obrotów i napięcia,
rozruch automatyczny czy ręczny,
wymagana autonomia przy konkretnym obciążeniu,
preferencje dotyczące typu / producenta prądnicy, silnika, panelu sterowania,
dodatkowe wymagania dotyczące wyposażenia dodatkowego podzespołów głównych, sygnałów alarmowych, komunikacji, wymiarów, wagi, koloru, itp.

Systemom UPS są stawiane następujące wymagania podstawowe: 
zapewnienie doskonałych parametrów napięcia i częstotliwości zasilania odbiorów bez względu na parametry źródła (sieci elektroenergetycznej lub agregatu);
podtrzymanie zasilania podczas zaniku lub zmian znamionowych parametrów źródła podstawowego. Okres podtrzymania typowo dobiera się na kilka do kilkudziesięciu minut, zwykle do czasu uruchomienia agregatu prądotwórczego;
nowoczesny układ ochrony i monitoringu baterii akumulatorów oraz klimatycznych warunków pracy,
nowoczesny i wielopłaszczyznowy system monitoringu i zarządzania mocą
łatwa integracja z nadrzędnym systemem monitoringu,
łatwość serwisowania.

Dobierając UPS należy brać pod uwagę następujące parametry:
parametry napięcia i częstotliwości wyjściowej,
możliwość zasilania odbiorów o nieliniowej charakterystyce,
moc znamionową (najczęściej podawana w kVA, PF=0,8),
czyste wejście (poziom zakłóceń wnoszonych do źródła) - niską zawartość harmonicznych prądowych THDi ≤5%, PF >0,95,
stabilizacja napięcia wyjściowego ≤3% przy dynamicznych skokach obciążenia 0% – 100% – 0% w krótkim czasie regulacji (do 10ms),
niską zawartość harmonicznych w przebiegu wyjściowym THDu (≤3%),
wysoka sprawność,
separacja galwaniczna w torze głównym UPSa (np. transformator falownika) między odbiorami i siecią zasilającą oraz napięciem stałym (bateria),
możliwość pracy równoległej (istotne przy rozbudowie lub zwiększeniu niezawodności systemu).

Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system zasilania gwarantowanego nie jest absorbujący w eksploatacji. Jednak podobnie jak w przypadku każdego urządzenia należy: 

  • Zwracać uwagę na ewentualne, sygnalizowane alarmy (bezpośrednio na pulpicie urządzenia, na zdalnych sygnalizatorach lub w komputerowym systemie monitorowania) i bezzwłocznie usuwać przyczyny.
  • Regularnie przeprowadzać przeglądy techniczne wszystkich elementów składowych systemu zgodnie z zaleceniami producentów. Przeglądy powinny być przeprowadzane zarówno w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
  • Dbać o baterie, głównie aby temperatura ich pracy była utrzymywana w zakresie 18-25oC. Wskazane jest przeprowadzenie przynajmniej raz w roku głębokiego testu bateryjnego i/lub zaprogramowanie systemu zasilającego na automatyczne monitorowanie stanu baterii. Odłączone baterie należy co pewien czas doładować.  Wymiana uszkodzonych baterii jest bowiem bardzo kosztowna.
  • Nie dopuszczać do permanentnego przeciążania systemu. Jeśli okaże się to konieczne - rozważyć jego rozbudowę lub wymianę.
UPSgeAEGLegrandinformDelta EnergyEuro-DieselAgregatygesandoosanjcbjohn_deereivecomitsubishiMTUvolvoperkinscumminsKlimatyzacjaAiredale
© 2015 EST Energy Sp. z o.o.   |   Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & CMS: www.zstudio.pl