System Kontroli Dostępu

System kontroli dostępu zaprojektowano w oparciu o urządzenia firmy ROGER:

 • Kontroler PR402DR-SET
 • Czytnik zbliżeniowy PRT12LT-G
 • Czujnik magnetyczny
 • Zwora elektromagnetyczna
 • Przycisk ewakuacyjny GBC
 • Przycisk wyjścia


 • Kontroler zostanie zamontowany wewnątrz kontenera, do kontrolera podłączone zostaną następujące urządzenia:
 • Czytnik PRT12LT-G na zewnątrz , sabotaż czytnika podłączony do centrali włamaniowej,
 • Przycisk otwarcia wewnątrz,
 • Przycisk ewakuacyjny,
 • Zamek elektromagnetyczny rewersyjny,
 • Moduł UT-4DR wewnątrz kontenera – służący do obsługi i programowania kontrolera poprzez sięć Ethernet.
 • Drzwi kontenera wyposażone w samozamykacz TS 2000 firmy GEZE.


  System Sygnalizacji Włamania i Napadu

  System sygnalizacji włamania zaprojektowano w oparciu o centralę produkcji firmy SATEL – INTEGRA 32 , wyposażoną w w następujące moduły i elementy peryferyjne:

 • płyta główna INTEGRA 32 w obudowie AWO 205
 • manipulator INT-KLCD-GR
 • Klawiatura z czytnikiem INT-SCR-BL
 • Moduł ethernetowy ETHM-1
 • Czujka podczerwieni pasywnej
 • Czujnik magnetyczny
 • Moduł komunikacyjny GPRS-T1

 • W obudowie centrali zostaną umieszczone:

 • Akumulator 7Ah/12V – zasilanie rezerwowe,
 • Moduł GPRS –T1 – służący do wysyłania wiadomości alarmowych,
 • Moduł ETHM-1 – służący do zarządzania centralą poprzez sieć Ethernet za pomocą oprogramowania DLOAD lub GUARD.

 • Na zewnątrz kontenera umieszczona będzie klawiatura INT-SCR-BL – służąca do wyłączania lub załączania systemu z zewnątrz – kodem bądź przy pomocy karty zbliżeniowej.

  Wewnątrz kontenera umieszczone będą :
 • Czujka podczerwieni pasywnej – działającej na ruch,
 • Czujka magnetyczna – na drzwiach nadzorująca otwarcie drzwi,
 • Manipulator INT-KLCD-GR – służący do obsługi systemu.

 • Nie przewidziano sygnalizatora podłączonego do systemu , ze względu na nadzór zdalny. Linie dozorowe należy zaprogramować jako natychmiastowe.
  Moduły komunikacyjne należy zaprogramować w porozumieniu z Użytkownikiem.
  Użytkownikowi należy przekazać wszystkie kody dostępu do centrali włamaniowej oraz oprogramowanie do programowania i nadzoru centrali.
  System Alarmu Pożarowego

  System sygnalizacji pożaru został zaprojektowany na osprzęcie firmy Satel. Składa się on z następujących elementów:

 • Centrala sygnalizacji pożarowej CSP 204
 • Moduł komunikacji CSP-ETH Satel,
 • Sygnalizator akustyczny (niska podstawa) SPP-100 2,
 • Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-100,
 • Czujnik dymu i ciepła DMP-100

 • Czujnik dymu i ciepła DMP-100 zostanie zainstalowany na linii dozorowej nr 1 , natomiast ręczny ostrzegacz pożarowy na linii dozorowej nr 2.Pozostałe linie dozorowe pozostają niewykorzystane.
  Linie dozorowe należy zaprogramować jako jednostopniowe – powodujące alarm II stopnia. Sygnalizator akustyczny zostanie podłączony do wyjścia sygnalizatora nr SNDR1 , które będzie zaprogramowane jako ,,alarm II stopnia”.
  Centrala pożarowa będzie przekazywać sygnał alarmu II st do centrali INTEGRA na wejście nr Z3 oraz sygnał uszkodzeniowy na wejście Z4 poprzez wyjścia przekaźnikowe OUT1 i OUT2– co spowoduje przekazanie alarmu pożarowego poprzez moduł GPRS –T1 w formie wiadomości SMS na wybrane nr telefonów.
  Do centrali pożarowej podłączony będzie moduł komunikacji poprzez sieć Ethernet – umożliwi on podgląd stanu centrali poprzez przeglądarkę stron www.

  UPSgeAEGLegrandinformDelta EnergyEuro-DieselAgregatygesandoosanjcbjohn_deereivecomitsubishiMTUvolvoperkinscumminsKlimatyzacjaAiredale
  © 2015 EST Energy Sp. z o.o.   |   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Projekt & CMS: www.zstudio.pl