Kontener


Konstrukcja

Konstrukcja zostanie wykonana z profili stalowych na bazie ramy dolnej – podłogowej i zabudowanej na niej konstrukcji przestrzennej stalowej. Dodatkowo zastosowano narożne słupy stalowe, zabezpieczone antykorozyjną farbą podkładowa epoksydową oraz podwójną warstwą farby nawierzchniową poliuretanowa. Konstrukcja stalowa wykonana jest ze stali S235 (zwykłej), połączenia profili ramy wykonano jako spawane. Węzły zostaną wykonane, w taki sposób aby uzyskać sztywny szkielet, którego stateczność i nośność jest zapewniona bez konieczności stosowania dodatkowych stężeń. Konstrukcja stalowa zostanie wykonana na zewnątrz kontenera Szkielet zostanie wypełniony od wewnątrz warstwami stropodachu, podłogi i ścian. Naroża kontenera wykonano w taki sposób, aby zapewnić wymagany współczynnik przenikania ciepła - detal części projektowej. Wymiary projektowanego kontenera spełniające wymagania specyfikacji zostały przedstawione poniżej:

 • dł. zewn./ wewn. 5800 mm / 5500 mm,
 • szer. zewn./wewn. 3000 mm / 2700 mm,
 • wys. zewn./wewn 2980 mm / 2500 mm

 • Profile:
 • belki podłogowe obwodowe : C160 gorącowalcowany
 • belki podłogowe pośrednie: C120x50x4mm.
 • słupy narożne: rura o przekroju kwadratowym 100x100x4mm
 • belki dachowe obwodowe: Rura o przekroju kwadratowym 100x100x4 mm
 • belki dachowe pośrednie: Rura o przekroju kwadratowym 60x40x3mm • Podłoga

  Podłoga kontenera od spodu zostanie wykonana z blachy trapezowej T-12, ocynkowanej opartej na konstrukcji stalowej ramy dolnej, wypełnionej wełna mineralna o gr. 120mm. Na podłodze zostanie położona wykładzina PCV antystatyczna odprowadzającą ładunek elektrostatyczny. Wykładzina będzie przyklejona do płyty cementowo-wiórowej Cetris gr. 22mm spoczywającej na belkach pośrednich podłogowych w rozstawie zagęszczonym. Dopuszczalne obciążenie konstrukcji podłogi zostanie spełnione, poprzez gęsty rozstaw belek pośrednich konstrukcyjnych uzyskując wówczas wytrzymałość- 7,0 kN /m2. W podłodze zostaną wykonane otwory pod przepusty kablowe. Ich wielkość oraz lokalizacja zostanie uzgodniona na etapie realizacji. Otwory w podłodze należy uszczelnić poprzez zastosowanie specjalnych przepustów kablowych typu Roxtec.
  Ściany

  Ściany zewnętrzne wykonane zostaną z  płyty warstwowej firmy Abo typ Wm-S150, rdzeń izolacyjny z wełny mineralnej o grubości 150 mm, o  współczynniku przenikania ciepła U= 0,30 W/m2K, oraz odporności ogniowej REI180. W kontenerze zostanie zamontowany wentylator sterowany przez czujnik wilgotności.
  Strop

  Ściany zewnętrzne wykonane zostaną z  płyty warstwowej firmy Abo typ D-Wm 150, rdzeń izolacyjny z wełny mineralnej o grubości 150 mm, o  współczynniku przenikania ciepła U= 0,29 W/m2K, oraz odporności ogniowej EI 90.
  Drzwi

  Drzwi wejściowe stalowe EI 60 z okuciami antywłamaniowymi firmy Donimet DC3.1 PP60 z samozamykaczem i  jednym zamkiem. Drzwi posiadają klasę włamania TC4 - klasa "C" jak również stopień ochrony przeciwpożarowej na poziomie EI 60 ..Konstrukcja drzwi wyróżnia się materiałem ze stali płytowej bez przetłoczeń, niemniej podstawę konstrukcji stanowi kratownica z  profili DC3 1.
  Zabezpieczenie pożarowe

  Zabezpieczenie ścian zewnętrznych do parametrów EI 120 zostanie wykonane przez zastosowanie płyt warstwowych Abo typ Wm-S150, rdzeń izolacyjny z wełny mineralnej o grubości 150 mm. Otwory wentylacyjne zostaną zabezpieczone poprzez kratki ognioochronne EI 120, pęczniejące, typu Promat.
  Zabezpieczenie konstrukcji stropu do parametrów REI 30 zostanie wykonane przez zastosowanie płyt warstwowych Abo typ D-Wm 150, rdzeń izolacyjny z wełny mineralnej o grubości 150 mm.
  Fundament

  Posadowienie kontenera zrealizowano jako bezpośrednie. Jest to płyta żelbetowa grubości 20 cm. Konstrukcję wykonano z betonu B25, zbrojenie ze stali AIIIN (pręty 12) oraz AI (pręty 8). Pod płytą wykonać podlewkę z "chudego betonu" - B10 o grubości 10 cm. Z uwagi na fakt, iż głębokość przemarzania wynosi 1 m i jest większa od poziomu spodu płyty to należy dokonać wymiany gruntu pod płytą do głębokości 1 m. Do wymiany zastosować zagęszczoną podsypkę piaskowo - żwirową. Ze względu na niewielkie naprężania pod płytą nie ma potrzeby określania parametrów nośności podłoża oraz zagęszczenia zasypki. Płytę obliczono jako konstrukcję spoczywającą na sprężystym podłożu, moduł sprężystości przyjęto jak dla gruntu o niskich parametrach nośności.
  Ogrodzenie

  Ogrodzenie zostanie wykonane z paneli ogrodzeniowych wys. 180cm, ocynkowanych w rozstawie 2,5m. Słupki ocynkowane, zalane betonem.

  UPSgeAEGLegrandinformDelta EnergyEuro-DieselAgregatygesandoosanjcbjohn_deereivecomitsubishiMTUvolvoperkinscumminsKlimatyzacjaAiredale
  © 2015 EST Energy Sp. z o.o.   |   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Projekt & CMS: www.zstudio.pl