Zasilanie kontenera

Instalacja elektryczna kontenera w normalnych warunkach będzie zasilana napięciem 230/400V z sieci energetyki zawodowej poprzez złącze kablowe z układem pomiarowo – rozliczeniowym. Kontener zostanie wyposażony w  stacjonarne rezerwowe źródło energii – zespół prądotwórczy o mocy 25kVA lub 20 kVA w zależności od docelowego bilansu mocy w konkretnej lokalizacji kontenera. W przypadku zaniku zasilania sieci miejskiej, napięcie z agregatu zostanie automatycznie podane do rozdzielni głównej za pomocą automatyki SZR.
Urządzenia IT oraz  instalacje niskoprądowe zainstalowane z kontenerze, będą zasilane z jednostki UPS o mocy 20kVA. 
Instalacja elektryczna w kontenerze będzie wykonana w układzie sieci TN-S.

Agregat prądotwórczy

Kontener wyposażony w stacjonarny agregat prądotwórczy, w o budowie wyciszonej marki Aksa model APD25A lub APD20A. Urządzenie zostanie wyposażone w zbiornik paliwa umożliwiający zasilanie kontenera przez czas 12 godzin przy pełnym obciążeniu. Przewody zasilające z agregatu zostaną doprowadzone do rozdzielni głównej RG i zostaną podłączone do układu SZR opartego na przełączniku ATyS marki Socomec.

Zasilacz UPS

Urządzenia IT pracujące w kontenerze oraz instalacje niskoprądowe zasilane będą napięciem gwarantowanym z jednostki UPS marki Archumod HE 20 o mocy 20kVA. UPS zostanie wyposażony w akumulatory, które przy braku napięcia z sieci energetyki zawodowej oraz podczas awarii agregatu będą w stanie podtrzymać zasilanie przez okres 30 minut dla 50% planowanego obciążenia urządzeniami aktywnymi.

Szafy Rack

Na potrzeby ulokowania urządzeń telekomunikacyjnych projektowane są dwie szafy telekomunikacyjne spełniające szczegółowe wymagania dotyczące ich wymiarów, jak samego posadowienia w projektowanym kontenerze. Na tej postawie w kontenerze zostaną umieszczone szafy firmy Triton 19", model RMA-45-A81-CAX-A1. Do każdej szafy rack doprowadzone zostaną po cztery obwody zasilające (4xYDY3x4mm2 oraz 4xYDY3x2,5mm2). Obwody będą zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi klasy A oraz wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi odpowiednio D32A i D16A.

Tablica Elektryczna

Rozdzielnica zasilająca kontenera zostanie wyposażona w układ automatycznego przełączania zasilania pomiędzy źródłem podstawowym, a rezerwowym. Koncepcja została oparta o podzespoły firmy Socomec i Schneider Elektric. Automatyczny przełącznik zasilania z możliwością pracy ręcznej typu ATyS M 6s 4P 63A. Obudowa stalowa natynkowa IP30 typu Prisma Pack, aparatura modułowa serii Acti 9, w tym:

 • ochronnik przepięciowy klasy B+C typu PFR12,5 3P+N,
 • zabezpieczenia różnicowo prądowe klasy „AC” i „A”,
 • zabezpieczenia nadmiarowo prądowe o charakterystyce „D”
 • Nazwa rozdzielnicy:; Tablica Elektryczna Węzła
  Typ rozdzielnicy: Prisma Pack
  Wymiary rozdzielnicy: szer: 600mm
  wys: 930mm
  gł: 160mm
  Układ sieciowy: TNS
  Napięcie znamionowe: 400V, 50Hz
  Prąd znamionowy rozdzielnicy: 63A
  Ochrona od porażeń: Szybkie wyłączanie
  Stopień ochrony rozdzielnicy: IP30
  Ustawienie: Wisząca
  Doprowadzenie kabli: Od dołu / góry - bezpośrednio na zaciski aparatów
  Temperatura pracy: -10 do 35°C
  Wilgotność względna powietrza: max 95% przy 55°C
  Kolor obudowy: RAL 9001  Układ SZR

  Tablica kontenera zostanie wyposażona w przełącznik zasilania typu ATyS M, seria 6s 4P zintegrowany z panelem automatyki SZR. Aparat ten mam możliwość pracy zarówno automatycznej jak i ręcznej. W aplikacji z generatorem prądotwórczym sygnał startu jest generowany bezpośrednio z panelu.
  Okablowanie

  Instalacje elektryczne w kontenerze zostaną prowadzone na drabinach kablowych typu "Cablofil" (szerokość 20cm). Drabinki należy montować do ścian i sufitu za pomocą systemowych elementów mocujących.
  Instalacja Oświetlenia oraz gniazd

  Dla oświetlenie projektuje się oprawy oświetleniowe natynkowe, hermetyczne. W kontenerze będą wykonane następujące rodzaje instalacji oświetleniowych:
  - instalacje oświetlenia ogólnego dwie oprawy 2x36 W
  - instalacja oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa, ewakuacyjne) jedna oprawa 2x58W z modułem bateryjnym 120 min.
  Oświetlenie awaryjne będzie zapewniała oprawa wyposażona w moduł awaryjny podtrzymujący zasilanie danej oprawy przy zaniku napięcia zasilania podstawowego przez okres 2 godzin. Włączenie zasilania awaryjnego nastąpi po czasie maks. 2 sekund od zaniku napięcia zasilania podstawowego.
  Wybrana oprawa z oświetlenia podstawowego z modułem awaryjnym będzie stanowić oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne.
  W kontenerze zostanie zainstalowane jedno gniazdo elektryczne 230V. Miejsce instalacji znajduje się na rys nr 1.4 Obwód gniazda wtyczkowego jednofazowego będzie wykonane przewodem typu YDY i zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowymi i różnicowoprądowymi o odpowiedniej charakterystyce. Gniazdo będzie umieszczone na ścianie. Wysokość montażu gniazd: h=0,3m.
  Ochrona przeciwporażeniowa

  Dla projektowanej odbiorczej instalacji elektrycznej przyjęto układ sieci TN-S. Ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim zapewnia się przez zastosowanie izolacji podstawowej oraz przegród i osłon dla części czynnych o stopniu ochrony, co najmniej IP2X. Instalacje odbiorcze należy wykonać jako 5-cio przewodową dla obwodów trójfazowych i 3-przewodową w obwodów jednofazowych. Przewody ochronne nie mogą być przerywane bezpiecznikami ani wyłącznikami, muszą mieć trwałe połączenia na szynach i zaciskach PE. Projektowaną rozdzielnicę należy wyposażyć w osobne i oddzielone od siebie galwanicznie szyny “N” i “PE”. Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim, w projektowanych instalacjach odbiorczych projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S. Samoczynne wyłączenie zasilania dla obwodów 1-faozwych w czasie poniżej 0,4s zapewnione będzie przez środki ochrony: instalacje uziemiającą i połączenia wyrównawcze, wyłączniki nadmiarowo prądowe i ochronne różnicowoprądowe 30mA.
  Instalacja połączeń wyrównawczych

  W celu wyrównania potencjałów na obudowach aparatów i urządzeń elektrycznych przewiduje się zainstalowanie sieci połączeń wyrównawczych. Przewodami wyrównawczymi należy połączyć: drabinki kablowe, szafy rack, jednostkę UPS, elementy przewodzące klimatyzatorów oraz metalowe konstrukcje, na których może pojawić się napięcie niebezpieczne. Połączenia wyrównawcze należy wykonać przewodem koloru żółtozielonego LgY 2,5mm2 oraz podłączyć do głównej szyny wyrównawczej.
  Ochrona przeciwpożarowa

  W kontenerze projektuje się zainstalowanie głównych wyłączników prądu GWP dla rozdzielni głównej i jednostki UPS.
  Instalacje wyłączenia awaryjnego projektuje się wykonać przewodem bezhalogenowym ognioodpornym EI-X, o napięciu izolacji 0,6/1kV, z izolacją wykonaną z tworzyw nie wydzielających podczas spalania toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów, z podtrzymaniem funkcji przez czas do Xminut. Dobiera się kabel typu NHXH FE180/EX 3x1,5mm2. Przyciski wyłączenia awaryjnego GWP należy wyposażyć w styk zwierny. Uruchomienie przycisku (otwarcie obwodu sterującego wyłączeniem awaryjnym) bądź uszkodzenie ciągłości (przerwanie) obwodu sterującego będzie powodować natychmiastowe odłączenie rozdzielnicy głównej oraz odpowiednio wyjścia zasilacza UPS spod napięcia.
  Ochrona przepięciowa

  W złączu kablowym kontenera należy zainstalować ogranicznik przepięć kl. B, natomiast w rozdzielnicy głównej RG projektuje się zainstalowanie ochronników klasy C. W instalacji elektrycznej zastosowana będzie ochrona przeciwprzepięciowa zapobiegająca przeniesieniu się na instalację wewnętrzną kontenera wysokiego potencjału spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub przepięciami łączeniowymi.

  UPSgeAEGLegrandinformDelta EnergyEuro-DieselAgregatygesandoosanjcbjohn_deereivecomitsubishiMTUvolvoperkinscumminsKlimatyzacjaAiredale
  © 2015 EST Energy Sp. z o.o.   |   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Projekt & CMS: www.zstudio.pl